Vytápění vyhřívání okapů

Vítám vás na stránkách, které se věnují problematice zamrzání okapů a svodů.

Výsledkem neprůchodných okapů bývá zničená fasáda, plesnivé střešní konstrukce, poškozené interiéry, prasklé svody a utrhané žlaby.

Značným nebezpečím je také možnost zranění osob na chodníku s možným následným postihem zodpovědných osob.

Řešení je v instalaci systému elektrického vyhřívání okapů.
Tomáš Zvoníček