Problematika vytápění okapů

K zamrznutí okapových systémů dochází většinou při poklesu teploty těsně pod nulu, kdy nám zamrzne voda odtátá přes den. 
Když pouze mrzne a nedochází k odtávání, není co by namrzalo.

 
Naše regulátory hlídají teplotu a vlhkost. Pokud teplota klesne na kritickou (zpravidla těsně nad nulou), regulátor 
se aktivuje a podívá se, zda je na vlhkostním čidle voda (nebo sníh). Pokud vodu nezjistí, nedělá nic a čeká dále. Pokud vodu 
detekuje, zapne vyhřívání.

 
Dále je k dispozici levnější regulátor, který pracuje pouze na principu teploty. Nastaví se na něm pracovní pásmo kolem nuly 
(např. plus 3°C až minus 3°C) a systém topí pouze v tomto rozmezí. Nevýhodou je, že bude topit zbytečně za sucha, kdy nemá co namrzat. Proto ho navrhujeme pouze pro nejmenší kabely, kdy by návratnost inteligentního termostatu byla delší.

 
Provozovat systém bez regulace nedoporučujeme kvůli riziku pozdního zapnutí. Pro správnou funkci musí kabely začít topit včas, tedy když začíná voda ve žlabech zamrzat. Pokud by byl system zapnut až po zamrznutí, kabely si vytopí pouze dutiny  
a následným škodám nezabrání.